L’ESCOLA D’INFERMERIA AMB EL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 2008

Dimecres 12 de març a les 13,30 TAULA RODONA,
han participat:
Noelia Vazquez Alvarez, ex alumna: La universitat en lila Petra Garcia Godelmann, alumna: Experiències personals amb dones del mónIsabel Sánchez Zaplana, professora: Pla d’igualtat en els estudis d’infermeria. Guia i recomanacionsha presentat: Carmina Olivé Ferrer, professora Comencem la Taula Rodona presentant els orígens del 8 de març com un dia de celebració dels drets de les dones i de la pau internacional, commemoració que es fa des que l'any 1977, les Nacions Unides adopten una resolució convidant als països a dedicar-li. Per a la història espanyola, el 8 de Març es vincula a l’incendi ocorregut l’any 1908 en una fàbrica tèxtil de Nova York, provocat pel mateix empresari en rèplica a unes obreres declarades en vaga i tancades a l’empresa. Diferents mites hi ha darrera aquesta data: «Dia Internacional de la Dona Treballadora: Es considera una jornada de lluita feminista a tot el món en commemoració del dia 8 de març de 1908, en què les treballadores d’una fàbrica tèxtil de Nova York anomenada Cotton es van declarar en vaga en protesta per les condicions de treball. L’empresari no va acceptar la vaga i les obreres llavors es van tancar a la fàbrica. L’amo, va tancar les portes i va calar foc, i van morir cremades les 129 treballadores que hi havia a dintre (...)»? Molt s’ha avançat des d’aquell 1908, sobretot en el nostre medi, tant en les legislacions com en les aplicacions de les mateixes, no obstant això ha estat la lluita feminista, la que ho ha fet possible; i encara ens queda molt per fer! La desigual participació de les dones segons els sectors productius es presenta a la pràctica com una clara segregació sexual: Sectors i professions feminitzades. Categories amb sous més baixos Treball domèstic/reproductiu/invisible: sense atur i amb molt de futur! Assetjament i violència Sous baixos/temporalitat/temps parcial/rotació No es paga el treball, sinó que es retribueix segons qui realitza el treball Alguns conceptes que cal seguir actualitzant: Doble presència: treball simultani... assalariat/llar Sostre de vidre/Terra enganxós: frontera imaginària, per dalt o per baix... El capitalisme genera desigualtats i segregacions horitzontals i verticals. Polaritzacions: Etno-estratificació diferències per classe, ètnia, gènere. Ironies del destí?: “La meva dona ha deixat de treballar en tenir la tercera criatura” “I qui els cuida?” TEMPS DE VIDA! Després d’aquesta introducció, per situar la diada del 8 de març, la Noelia ens explica què és això de la Universitat en Lila, ens diu que és un projecte compartit entre l'Associació d'Estudiants Progressistes i Universitat en Marxa que neix per portar el 8 de març a les Universitats Catalanes. Volen analitzar quina és la situació de la dona en cadascuna de les carreres de les universitats catalanes, volen saber quin paper té la dona al pla d'estudis, conèixer si encara preexisteixen discriminacions en relació amb els seus companys masculins durant la carrera, en la investigació o en les sortides professionals, etc. volen saber moltes coses, i en comencen per algunes... així ella mateixa ens explica algunes de les dades publicades recentment referent a la situació de les dones a la Universitat de Barcelona, així com d’un altre estudi que descriu la violència sexista a les universitats. Les dades les podeu trobar a la web de la UB. Aquí us posem alguna fotografia dels plafons. Per la seva banda, la Petra, amb un seguit de fotografies de dones d’Àfrica i de l’Índia, ens va portar per un viatge de la seva quotidianitat, el llevar-se quan surt el sol, el servir els mascles, siguin homes o fills, l’aigua, el menjar, la terra, el vestir... la cura i el treball de fora! La conclusió és que treballen moltes més hores que els homes i en pitjors condicions, alguna diferència amb aquí? L’esperança ve de la ma de les diferents iniciatives que permeten la dona agrupar-se, rebre microcrèdits, associar-se, per què és ella que ofereix tot allò que aconsegueix per millorar la situació familiar, i per tant la seva i la de les filles també. Ens diu, així mateix, que elles obtenen l’aprovació dels homes, en veure que tot plegat ajuda en el desenvolupament de les poblacions, elles recuperen l’autoestima i els marits se n’adonen que les dones fan quelcom més que portar fills al mon. Al final, resulta que les dones recuperen l’espai públic, inclús aconsegueixen de situar-se per davant dels homes en les reunions importants del poblat. Per acabar, la Isabel ens presenta el Pla d’igualtat en els estudis d’infermeria. Guia i recomanacions. De fet a l’inici, I donada l’exposició anterior, descriu de quina manera hi ha similituds, dins les diferències, de les activitats I les diferències existents entre homes I dones, moltes dones, en aquest nomenat mon desenvolupat, tenen una jornada de… moltísimes hores! L’existència del quart mon el tenim a casa nostra. Parla que la cultura marca diferències, mantenint similituds en quan a activitats I usos del temps. Una vegada feta aquesta introducció, que permetia avançar d’un tema a l’altra, ens exposa els objectius I les finalitats de la Guia, explicant que la finalitat és descriure les activitats a desenvolupar per al foment de la igualtat entre dones i homes en l’ensenyament d’Infermeria, que pretén detectar aspectes que dificulten l’assoliment de les polítiques d’igualtat en aquests estudis i incorporar mesures corresctores que contribueixin a la sensibilització de la institució envers aquests principis. Ens diu que les desigualtats entre dones i homes en l’àmbit científic han estat objecte de diferents estudis i publicacions per part de les universitats i ha portat a adoptar polítiques de gènere. En el nostre ensenyament, malgrat que el percentatge de dones és molt superior que el d’homes, tant entre els estudiants com en el professorat, creiem necessari incorporar una perspectiva de gènere en el disseny dels programes, els sistemes d’avaluació i les estructures acadèmiques, per garantir que l’ensenyament superior respongui als canvis que s’han de produir en el procés de convergència cap a l’Espai EUROPEU d’Educació Superior. Aquesta guia, elaborada des del Grup d’Innovació en l’orientació i Tutorització dels estudiants d’Infermeria (GIOTEI), pretén ser un punt de partida que obri un espai de discussió sobre la situació de les dones en la societat i en concret en els estudis d’infermeria, emmarcat dins d’una política de gènere més àmplia que és competència de la Universitat de Barcelona. Tot I que ens haguera agradat que fos més participativa, la taula va estar molt interessant, i d’aquesta manera vam voler contribuir a la tasca feta des de la comissió per la igualtat de la Universitat de Barcelona, i seguir les nostres inquietuds feministes.