10 anys de l'ACAF

Un auditori ple fins a la barrera mostren la lluita i el compromís d’un col·lectiu que el que cerca i exigeix és un tracte just i una cura individualitzada pels seus cossos i les seves ànimes malmeses per la malaltia, el dolor i la incomprensió social i, fins i tot, mèdica i política.

25 de novembre a Bellvitge

Tres moments diferenciats de la Commemoració del 25 de novembre a Bellvitge:

L’aula de 1er d’Infermeria del matí plena, la Dra. Lidia Puigvert condueix una sessió magistral de manera magistral... només cal veure l’interès de les i els participants i llegir els seus escrits, algunes idees interessants: les relacions s’aprenen socialment i les primeres marquen tendència; és diferent el llenguatge ètic –el discurs des adults, el discurs formal- del llenguatge del desig –què volen ara que son joves i volen divertir-se?- cal canviar el simbòlic d’associar la violència amb l’atractiu masculí.

Sessió pel Campus en la que es mostren resultats d’una investigació que es fa a diferents universitats referent a la violència masclista, qui vulgui amagar aquest tema està anant en contra dels resultats que mostren que n’hi ha i molta.

La organització es fa a través de la Comissió d’igualtat del campus i agraïm la feina feta des de l’Administració.

Una exposició referent a la situació de les dones a la Universitat de Barcelona ens mostra les desigualtats en l¡ocupació de la mateixa i sobretot dels llocs de decisió