Presentació de la tesi doctoral de Carmina Olive: "Els significats de l'experiència viscuda per personis amb fibromiàlgia. Una mirada des de la Infermeria"

Des de la resaca que deixa un esdeveniment d'aquesta magnitud, de moment: moltíssimes gràcies a tothom que ha contribuït a que fos possible, aniré fent entrades, mica a mica, ara cal treballar per la vaga del 14/N i les eleccions catalanes de les retallades. Salut i feina!


Presentació de la tesi doctoral de Carmina Olive: "Els significats de l'experiència viscuda per persones amb fibromiàlgia. Una mirada des de la Infermeria"


com diuen la meva filla i el meu fill: la dra. mama

Haureu vist l'aturada del blog i ara també heu pogut intuir el per què d'aquesta aturada, m'agrada escriure i de fet, ara que es fan tesis més curtetes, quasi 400 fulls! i per què vaig decidir fer la lletra més petita als annexos i evitar el sagnat a les referències de les i els informants.


El patchwork és un teixit que es confecciona unint trossets o retalls de diferents colors i formes, aquest, fet a propòsit conjuntament amb la meva neboda Agnès, representa una manera de concretar l’experiència individual i col·lectiva de la vivència de la fibromiàlgia, representa el procés i producte de l'etnografia, cada trocet de roba representa una de les persones afectades, alhora la part de baix representa el suport social i l'autoritat amb credibilitat necessàris per ajudar les persones a gestionar la seva incertesa i assolir una adaptació harmònica.
Alhora la tesi en si és com un patchwork, elaborada peça a peça, cada mot, cada frase, cada paràgraf està construït i seleccionat amb cura. La complexitat inherent en el plantejament del fenomen i la cerca de respostes útils per a uns cuidatges compartits.
L’Hospitalet de Llobregat, 6/11/2012