carpeta/portafoli d'aprenentatge

Tindrem temps d’escriure més intensament, de moment unes imatges per agrair la presència de qui hi vau estar, i disculpar també qui volia venir i per diferents motius no hi vau ser, em consta que hi éreu en la voluntat. Doncs això, gràcies i seguirem treballant i creixent. Algunes estan una mica borroses, mostren l’energia i la mobilitat!