Jornada mundial "per un treball digne"

Inauguració oficial del curs 2009-10 a la UB

Finançament suficient per una universitat pública, democràtica i al servei de l’educació i la invesitgació i no al servei del capital, les empreses i els valors de mercat.