NOVA ETAPA

ÈPOCA DE PANDÈMIA, ÈPOCA DE REFLEXIÓ

A punt que comencin les escoles, adjunto aquest article.

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20200912/33224/como-enfrentaron-colegios-anteriores-pandemias.html