festa EUiA

Diferents imatges de la festa anual d’EUiA, d’allò més lúdic a allò més seriós, de l’objecte als subjectes, de les coses a les persones i el significat global.