Per una economia al Servei de les persones. La crisi no l’han de pagar els treballadors i les treballadores. resolució EUiA

La crisi econòmica que vivim al nostre país no és només el resultat de la situació internacional i el preu del petroli. La crisi del capitalisme internacional clar que ens afecta, però els governs del PSOE i del PP han fet polítiques que ens han portat a un model econòmic, laboral i social injust, minat per un desigual repartiment de la riquesa, el treball precari, baixos salaris i pensions, un estat del benestar dels més dèbils d’Europa i un model social i fiscal injustos. I ara, amb la crisi, cal afegir l’important increment de l’atur. Per a EUiA, les mesures de xoc anunciades pel Govern espanyol serveixen per premiar els banquers i empresaris culpables de la crisi, i no impedeixen acomiadaments, expedients de regulació o deslocalitzacions injustificades. Després d’anys d’especulació i enriquiment d’uns quants, la crisi no la poden tornar a pagar els de sempre: la gent treballadora. Què proposem EUiA? 1.- Millors salaris i un sistema just de pensions públiques. Elevació de les pensions i el salari mínim a 1.000 euros. Ocupació igual per a homes, dones i joves, amb equiparació de sous i igualtat de condicions i drets laborals. 2.- Treball estable, segur i saludable. Fent del contracte indefinit el contracte de referència. Reduir la precarietat, la subcontractació i la sinistralitat laboral. Participació dels treballadors/es en l’organització del treball. 3.- Més diners per a la protecció a les persones aturades. Augment de la durada i els recursos per a les prestacions i subsidis d’atur, que garanteixin unes condicions dignes de vida. Nous programes de formació per a persones en atur. 4.- Reforma fiscal justa, per que pagui més qui més te. Recuperar l’Impost de Patrimoni. Fer front al frau fiscal. Acabar amb els paradisos fiscals. Posar fi a la Llei d’Estabilitat Pressupostària. 5.- Més diners per a serveis públics i polítiques socials. Especial atenció al serveis socials, educació, salut, transport públic i desplegament de la Llei de la Dependència. Pobresa zero. 6.- Avançar cap a una banca pública, ara convertir els avals lliurats als bancs en participació pública en accions. Els diners per la banca no han anat ni a les empreses, ni a les persones. Cal un control públic i democràtic d’aquests diners per que serveixin per a crear ocupació, avançar en el benestar, incrementar la demanda interna, mantenir el teixit industrial i donar suport a la petita i mitjana empresa. 7.- Suport al sector industrial i a les petites i mitjanes empreses. Promoció de l’obra civil, especialment, en edificació social (escoles, centres salut, equipaments socials, culturals..) Control democràtic de sectors estratègics, especial atenció al sector energètic. Més control sobre els Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) 8.- Crear un parc d’habitatges públics de lloguer social i augment de la cobertura al lloguer. Modificar la llei d’arrendaments urbans i del mercat hipotecari. Mesures per a paliar l’endeutament hipotecari i suspensió del pagament en cas d’atur. 9.- Revisió del pacte d’estabilitat de la Unió Europea, superant el dèficit zero, per transformar-lo en un pacte de solidaritat, que prioritzi l’ocupació, les polítiques socials i mediambientals. 10.- Reconeixement dels drets de ciutadania de totes les persones immigrades, amb tots els drets i deures en equitat, lluny de la Directiva de la vergonya. Per totes aquestes raons i més, perquè ens sobren les raons per a unir–nos la gent treballadora, cal seguir denunciant, mobilitzant i organitzant alternatives de manera conjunta l’esquerra política i les organitzacions sindicals. L’economia ha d’estar al servei de les persones.